Circular núm. 1/2011

Convocatòria Assemblea 2011 –

D’acord amb allò que disposen els articles 22 i 52 dels nostres Estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària de socis d’aquest Club, que tindrà lloc el proper divendres dia 25 de març, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, al local social de l’Entitat situat a l’avinguda de Marià Fortuny, 5 de Reus per a tractar del següent:

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’any 2010.

3. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost, balanç de situació, comptes de resultats i memòria econòmica referits a l’exercici de 2010.

4. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici de 2011.

5. Projectes i propostes de la Junta Directiva.

6. Propostes, degudament raonades i argumentades, que formulin per escrit els associats, les quals hauran de presentar-se, davant la Junta Directiva com a mínim, deu dies abans de la celebració de l’Assemblea.

7. Ratificació o elecció, dels membres de la Comissió Econòmica.

8. Torn obert de paraules.

Avís: Els socis interessats podran examinar la documentació comptable de l’any 2010 a la Secretaria del Club, els dies 22 i 23 de març de 19 a 21 hores.

 

Convocatòria

D’acord amb allò que disposa l’article 23 dels nostres Estatuts, es convoca Assemblea General Extraordinària de socis d’aquest Club, que tindrà lloc el proper divendres dia 25 de març, al local social de l’Entitat situat a l’avinguda de Marià Fortuny, 5 de Reus, un cop acabat el punt Nº 3 de l’Assemblea General Ordinària per a tractar del següent:

Ordre del dia

1. Proposta d’augment de quotes.

2. Autorització a la Junta Directiva per endeutar-se fins al 20% del pressupost.

Reus, 7 de març de 2011

Vist i plau

El President

El Secretari

 

NOTA: Per a poder entrar a l’assemblea General de socis, cal que us identifiqueu amb el DNI, amb l’últim rebut del club o de la targeta magnètica.

Segons allò que disposa l’article 21 dels nostres estatuts, per exercir el dret a vot es requerirà una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent de pagament de les quotes socials.

ELS COMPONENTS DE LA JUNTA

DALT: Esquerra a dreta : Ramon Grau, Pere Norte, Joan Josep Sardà, Joan Carles Gavaldà, Carmen Cavallé, Enric Melich, Maria Rosa Mondéjar, Josep Ma. Adsera

BAIX: Esquerra a dreta : Jesús Bellovi, Ramon Sancho, Iolanda Gimenez, Dídac Rodriguez, Andreu Gimenez, Montse Sirolla, Antoni Mateu, Eduard Pinyol.

ABSENT: tambe es membre de la Junta: Josep Ma. Juncosa.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *