Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària

D’acord amb allò que disposen els articles 22 i 52 dels nostres Estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària de socis d’aquest Club, que tindrà lloc el proper divendres dia 22 de març, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona, al local social de l’Entitat situat a l’avinguda de Marià Fortuny, 5 de Reus per a tractar del següent:

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2.  Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’any 2012.
  3. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost, balanç de situació, comptes de resultats i memòria econòmica referits a l’exercici de 2012.
  4. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici de 2013.
  5. Quota soci, detall donació per entitat declarada d’utilitat pública.
  6. Projectes i propostes de la Junta Directiva.
  7. Propostes, degudament raonades i argumentades, que formulin per escrit els associats, les quals hauran de presentar-se, davant la Junta Directiva com a mínim, deu dies abans de la celebració de l’Assemblea.
  8. Torn obert de paraules.

 

Avís: Els socis interessats podran examinar la documentació comptable de l’any 2012 a la Secretaria del Club, els dies 19 i 20 de març de 19 a 21 hores.

 

CONVOCATÒRIA

D’acord amb allò que disposa l’article 23 dels nostres Estatuts, es convoca Assemblea General Extraordinària de socis d’aquest Club, que tindrà lloc el proper divendres dia 22 de març, al local social de l’Entitat situat a l’avinguda de Marià Fortuny, 5 de Reus, un cop acabat el punt Nº 4 de l’Assemblea General Ordinària per a tractar del següent:

  1. Establir les quotes de socis per aquesta anualitat.
  2. Autorització a la Junta Directiva per endeutar-se fins al 20% del pressupost.

 

Vist i plau

El President

El Secretari

NOTA: Per a poder entrar a l’assemblea General de socis, cal que us identifiqueu amb el DNI, amb l’últim rebut del club o de la targeta magnètica,

Segons allò que disposa l’article 21 dels nostres estatuts; l’Assemblea estarà constituïda per socis majors d’edat amb una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent de pagament de les quotes socials.

 

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *