Dimensions:

  • 80 metros quadrats

Superfície:

  • Material sintètic

Complements:

  • Sala per a la pràctica de cycling indoor
  • 25 bicicletes estàtiques