Inscriu-te!

Si voleu, podeu descarregar el tríptic informatiu

aquí: CN Reus Ploms – Cursets de natació 2022-2023 – Tríptic informatiu

Estan a disposició els fulls d’inscripció en els enllaços següents:

CN Reus Ploms – Full inscripcio – CURSETS NATACIO MENOR
CN Reus Ploms – Full inscripcio – CURSETS NATACIO ADULT

Normativa General

Es recorda a tots els socis i usuaris que realitzen cursets de natació les següents normes:

  • Cal respectar els horaris de les classes i la puntualitat, per respecte al monitor i als companys.
  • Cal respectar les normes de bon ús de les instal·lacions i convivència amb els altres nedadors.

Específiques de CLASSES PARTICULARS

  •  Assistència: si no es pot assistir a la classe (tant per a bons com per a classes puntuals), caldrà AVISAR AMB 24h D’ANTELACIÓ O ES PERDRÀ LA CLASSE (sense dret a recuperar-la ni retornar els diners). Podeu avisar presencialment, per telèfon al 977 75 75 20 / 621 257 789 o per email: info@reusploms.cat.
  • El Club es reserva el dret de canviar el monitor usual de la classe, si aquest no ha pogut venir.

Contacteu