Inscripció temporada 2023-2024

Aquí disposeu dels horaris i preu del servei. Si us satisfà, ompliu la documentació d’inscripció.

Cal complimentar el full d’inscripció, l’ordre de domiciliació i el full de consentiment.

La formalització es farà al departament d’atenció al soci, ubicat al pavelló  Joan Sirolla.

Notícies

DIRECTOR ESPORTIU

Daniel Breva Pinós

TÈCNICA ESPORTIVA

Blanca Castillo Rodríguez

salut@reusploms.cat

COORDINADORA

Blanca Castillo Rodríguez

atletisme@reusploms.cat

ENTRENADORS/ES

Artur Baiges Illarramendi

Blanca Castillo Rodríguez

Josep Jiménez Ramos

Júlia Escardó Tomás

Lluc Salinas Giménez

Roser Gil Monné

Xavi Sirolla Obré

ATENCIÓ AL SOCI

977 75 75 20 / 621 257 789

atencioalsoci@reusploms.cat

info@reusploms.cat

Contacteu