Missió

Garantir el bon funcionament del Club per satisfer les necessitats de tots els socis i usuaris, fomentar la pràctica esportiva entre els més joves per contribuir al seu creixement, tant personal com esportiu, així com en l’adquisició d’hàbits saludables, i posar les nostres instal·lacions a l’abast de la ciutadania.

Visió

Seguir treballant en la consecució d’un Club sostenible socialment, esportivament i econòmicament:

 1. Cobrint les necessitats dels socis, tant des del punt de vista social com familiar i de serveis.
 2. Potenciant les escoles de les seccions esportives sent un referent en la formació esportiva.
 3. Creant nous programes per posicionar el Club com a entitat que treballa l’esport de forma transversal (cultura, formació, salut, valors, …).
 4. Relacionant-nos amb altres entitats del teixit associatiu del territori.
 5. Canviant el subministrament d’energies tradicionals a energies renovables, com les plaques fotovoltaiques i la biomassa, que respecten el medi ambient.

Valors

 • Familiaritat, proximitat i respecte.
 • Comportament ètic, transparència i humilitat.
 • Professionalitat, honestedat i rigor.
 • Compromís i responsabilitat.
 • Esforç i perseverança.
 • Treball en equip i afany de superació.