Inscripcions temporada 2023-2024

Una vegada consultats horaris i preu, ompliu la documentació d’inscripció.

Cal complimentar el full d’inscripció, l’ordre de domiciliació i el full de consentiment.

La formalització es farà al departament d’atenció al soci, ubicat al pavelló  Joan Sirolla.

DIRECTOR ESPORTIU

Daniel Breva Pinós

TÈCNIC ESPORTIU

Artur Esponey Mariné

esports@reusploms.cat

COORDINADOR 

Alberto González Pavón

ENTRENADORS/ES

Abril González Grandi

Alberto González Pavón

ATENCIÓ AL SOCI

977 75 75 20 / 621 257 789

atencioalsoci@reusploms.cat

info@reusploms.cat

Contacteu