Ploms Secció patinatge Artístic

Inscripcions temporada 2023-2024

DIRECTOR ESPORTIU

Daniel Breva Pinós

TÈCNICS ESPORTIUS

Artur Esponey

esports@reusploms.cat

Blanca Castillo Rodríguez

salut@reusploms.cat

Raúl Alfageme

activitats@reusploms.cat

COORDINADOR

Marc López Fabra

patinatge@reusploms.cat

ENTRENADORS/ES

Joan Jardí Marco

Laura Casas Turón

Marc López Fabra

Sara Martín Cozar

MONITORES

Hana Pamies Sánchez

ATENCIÓ AL SOCI

977 75 75 20 / 621 257 789

atencioalsoci@reusploms.cat

info@reusploms.cat