Mitjançant aquest programa es duen a terme jornades d’esport inclusiu en les quals es treballa la importància de l’esport i la integració de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i la necessitat de sentir-se socialment actius.

En aquestes jornades participen els nens i nenes del Supera’t i els esportistes de les diverses seccions del Ploms.