Volem que el Ploms sigui el Club que els socis decidim. Que segueixi sent un Club privat d’utilitat pública on tant l’activitat federada com la social hi tinguin cabuda.

En resum, entendre tot allò que afecta al nostre Club, per poder prendre decisions que ens permetin TREBALLAR AVUI i planificar el DEMÀ.

President:

  • ISIDRE GUINJOAN AYMEMÍ

Vice president primer:

  • JOAN CARLES GAVALDÀ BORDES

Vice presidenta esportiva:

  • YOLANDA GIMÉNEZ MIRANDA

Vice president econòmic:

  • RAMON GRAU LLORENS

Tresorer:

  • DAVID GUILLÉN RUÍZ

Secretària:

  • OLGA LÓPEZ TOVAR

Vocal i President de la Comissió de Natació:

  • ESTER GRAU PINA