Inscripcions temporada 2023-2024

Aquí disposeu dels horaris i preu del servei. Si us satisfà, ompliu la documentació d’inscripció.

Cal complimentar el full d’inscripció, l’ordre de domiciliació i el full de consentiment.

La formalització es farà al departament d’atenció al soci, ubicat al pavelló  Joan Sirolla.

DIRECTOR ESPORTIU

Daniel Breva Pinós

TÈCNIC ESPORTIU

Raúl Alfageme Aporta

activitats@reusploms.cat

COORDINADOR

Oriol Borràs Vilanova

ENTRENADOR

Pol Pàmies Hernández

ATENCIÓ AL SOCI

977 75 75 20 / 621 125 789

atencioalsoci@reusploms.cat

info@reusploms.cat

Contacteu

desportiva@reusploms.cat