Dimensions:

  • 80 metres quadrats

Superfície:

  • Material sintètic

Complements:

  • Sala per a la practica de qualsevol classe dirigides.
  • Matalassos, mancornes, tensors, pilotes i tot el petit material per a la realització de classes de manteniment.