Dimensions:

  • 10 x 10 metres

Superfície:

  • Llisa

Equipaments:

  • Material de defensa personal
  • Espatlleres
  • Serveis i vestidors